T. A. Polymers har valgt kun at have få agentur-aftaler med udvalgte principaler - dette for at kunne agere så frit som muligt og derved kunne source præcis de produkter/kvaliteter, som vore kunder efterspørger samt for at være så fleksible og kreative som muligt i forhold til kunder og leverandører.

Vi anvender et globalt forgrenet indkøbsnetværk og vores samarbejdspartnere er kun anerkendte og seriøse handelshuse og producenter med tilknyttede kvalitets- og udviklingsafdeling. Dette netværk sikrer os mange alternative forsyningskilder på de enkelte produkter, større fleksibilitet i indkøbet, forsyningssikkerhed samt en bedre udnyttelse af prisdifferentieringen i de forskellige markeder

Vores primære fokus er salg af tekniske råvarer. Skulle du efterspørge andre plastråvarer, så kontakt os alligevel, vi kan source de fleste råvaretyper.